Dân tập thể hình không thể không biết gã thanh niên này - 23 tuổi, có 12 năm tập thể hình - NhacTapGym.Com

Dân tập thể hình không thể không biết gã thanh niên này – 23 tuổi, có 12 năm tập thể hình

Xuất phát điểm cho mục đích tập thể hình của gã thanh niên này, tên thật là Jeff Seid, 23 tuổi, chỉ đơn giản như một vài anh em Chuẩn Men, là từ 1 thần tượng (Arnold Schwarzenegger) và ước muốn có được những ánh nhìn ngưỡng mộ từ người xung quanh. Sắp tới, Chuẩn Men sẽ giới thiệu lịch tập chi tiết Jeff Seid đến anh em Chuẩn Men.

jeff_seid_6_1_2017_11_46_28_896

jeff_seid_6_1_2017_11_46_39_221

jeff_seid_6_1_2017_11_46_49_236

jeff_seid_6_1_2017_11_46_58_286

jeff_seid_6_1_2017_11_47_9_504

jeff_seid_6_1_2017_11_47_32_952

jeff_seid_6_1_2017_11_47_40_861

jeff_seid_6_1_2017_11_47_55_673

jeff_seid_6_1_2017_11_47_55_673 jeff_seid_6_1_2017_11_48_10_910

jeff_seid_6_1_2017_11_48_28_675

jeff_seid_6_1_2017_11_48_38_147

jeff_seid_6_1_2017_11_48_47_383

jeff_seid_6_1_2017_11_51_6_741