5 động tác tập thân dưới rắn chắc chỉ với cặp tạ đơn - NhacTapGym.Com

5 động tác tập thân dưới rắn chắc chỉ với cặp tạ đơn

Nghĩ đến tạ đơn tức là nghĩ đến những động tác tập tay, vai, ngực thế nhưng trong bài viết hôm nay, bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ này. Dùng tạ đơn như 1 phần tăng thêm sức nặng và độ khó, 5 động tác sau đây sẽ giúp bạn tập thân dưới hiệu quả.

Động tác 1: Đẩy tạ đơn và xuống tấn tách

Động tác 2: Một chân đặt trên ghế và khom người kéo tạ

Động tác 3: Cầm 2 tạ đơn xuống tấn cơ bản

Động tác 4: Cầm 1 tạ đơn xuống tấn cơ bản

Động tác 5: Nhảy cao và xuống tấn

Video hướng dẫn 5 động tác tập thân dưới rắn chắc chỉ với cặp tạ đơn