10 bài tập thể hình tại nhà ngày Tết mà không phải dùng tạ - NhacTapGym.Com

10 bài tập thể hình tại nhà ngày Tết mà không phải dùng tạ

Sau đây là danh sách và hình ảnh hướng dẫn thực hiện 30 bài tập anh em thực hiện trong Tết này để giữ cơ sau những ngày ăn nhậu bù khú.

1. Hít đất