Phát triển cơ tay hiệu quả cùng 6 động tác cuốn tạ cơ bản - NhacTapGym.Com

Phát triển cơ tay hiệu quả cùng 6 động tác cuốn tạ cơ bản

Mang tính chất tổng hợp, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu các động tác tập luyện cho bắp tay tại phòng Gym. Đơn giản và hiệu quả các động tác sau đây chắc chắn sẽ trở thành 1 phần không thể thiếu trong buổi tập của bạn.

1. Cuốn tạ đơn trên ghế xiên

1b1b9ea25df69c84ce39a86cfcf24ad1

Ngồi vào ghế một cách thoải mái nhất, hai tay cầm hai tạ đơn và thả lỏng. Bắt đầu bài tập, dùng tay trái cuốn tạ lên sau đó thả tay trái xuống từ từ và cuốn tay phải lên. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8-10 lần cuốn tạ.” width=”720″ height=”442″ />

Ngồi vào ghế một cách thoải mái nhất, hai tay cầm hai tạ đơn và thả lỏng. Bắt đầu bài tập, dùng tay trái cuốn tạ lên sau đó thả tay trái xuống từ từ và cuốn tay phải lên. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8-10 lần cuốn tạ.

2. Cuốn tạ với thanh tạ ngang

3e3bcf142c6ad8d389e9f23b5152c7d8

Hai tay dang rộng, giữ cố định cùi chỏ và cuốn thanh tạ về phía ngực. Sau đó từ từ hạ thanh tạ xuống. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8- 10 lần.” width=”720″ height=”398″ />

Hai tay dang rộng, giữ cố định cùi chỏ và cuốn thanh tạ về phía ngực. Sau đó từ từ hạ thanh tạ xuống. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8- 10 lần.

3. Cuốn tạ đơn

ca34e12b6aa9831e32ae6f5cb354aa4f

Thẳng lưng, hai tay cầm hai tạ đơn, giữ cố định cùi chỏ và sau đó tay trái tạ lên. Hạ tạ xuống và tay phải cuốn tạ lên ngay lập tức. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8-10 lần cuốn tạ.” width=”720″ height=”398″ />

Thẳng lưng, hai tay cầm hai tạ đơn, giữ cố định cùi chỏ và sau đó tay trái tạ lên. Hạ tạ xuống và tay phải cuốn tạ lên ngay lập tức. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8-10 lần cuốn tạ.

4. Cuốn tạ cô lập

eb41048b5b3cee56ea962dac1f4595db

Thẳng lưng, tay trái cầm tạ đơn và cùi chỏ chống lên đùi, giữ cố định. Sau đó dùng tay trái nâng lên rồi hạ xuống liên tục đến khi thấy mỏi và đổi tay phải. Bài tập này bạn còn có thể tập với ghế tập cô lập bắp tay. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8-10 lần cho 1 tay.” width=”720″ height=”398″ />

Thẳng lưng, tay trái cầm tạ đơn và cùi chỏ chống lên đùi, giữ cố định. Sau đó dùng tay trái nâng lên rồi hạ xuống liên tục đến khi thấy mỏi và đổi tay phải. Bài tập này bạn còn có thể tập với ghế tập cô lập bắp tay. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8-10 lần cho 1 tay.

5. Cuốn tạ với thanh tạ EZ

eb41048b5b3cee56ea962dac1f4595db

Thực hiện bài tập này cũng tương tự với  thanh tạ ngang. Hai tay dang rộng, giữ cố định cùi chỏ và cuốn thanh tạ về phía ngực. Sau đó từ từ hạ thanh tạ xuống. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8- 10 lần.” width=”720″ height=”398″ />

Thực hiện bài tập này cũng tương tự với  thanh tạ ngang. Hai tay dang rộng, giữ cố định cùi chỏ và cuốn thanh tạ về phía ngực. Sau đó từ từ hạ thanh tạ xuống. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8- 10 lần.

6. Cuốn máy tạ cáp

943c8abe94b2b67e595eeacce1e320bd

Hai tay nắm vào hai đầu dây cá, đứng thẳng, cùi chỏ cố định và bắt đầu kéo vào. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8- 10 lần kéo tạ.” width=”720″ height=”398″ />

Hai tay nắm vào hai đầu dây cá, đứng thẳng, cùi chỏ cố định và bắt đầu kéo vào. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 8- 10 lần kéo tạ.